Program kurzov

 

 

7. 7. 2019 - príchod frekventantov, úvodné hodiny 15,00 - 18,00
 
 
od 8. 7. 2019 do 14. 7. 2019  - kurzy pod vedením lektorov
 
denne 10,00 - 13,00 / 15,00 - 18,00
 
 
 
VEČERNÉ KONCERTY ÚČASTNÍKOV KURZU PETRA DVORSKÉHO
Počas troch vybraných dní v Kúpeľnom pavilóne Harmony, v prípade nepriaznivého počasia v Kongresovej sále kúpeľného centra. 
11. 7. 2019,  13. 7. 2019
 
 
 
GALAVEČER MAJSTROVSKÝCH SPEVÁCKYCH KURZOV PETRA DVORSKÉHO
15. 7. 2019  (v pondelok )   20,00   Kongresová sála 
Učinkujú lektormi vybraní absolventi speváckych kurzov a Peter Dvorský
 
 
16  7. 2019 - odchod frekventantov